Timmele 2017

Modulträff i Timmele hösten 2017. Några av medlemmarna i N-skala Väst var med och körde tåg och trafikspel med amerikansk förebild.

Utflykt med ångtåg mellan de ordinarie godstågen