Moduler

Vad är en modul?

En modelljärnvägsmodul är en mindre sektion, ofta inte längre än en meter, byggd efter en viss standard. Denna modul kan sedan kopplas ihop med andra moduler byggda efter samma standard. Det innebär att en anläggning med moduler kan se olika ut varje gång den byggs upp, beroende på vilken lokal man befinner sig och beroende på vilka deltagare som kommer och vilka moduler de har med sig.

Som namnet N-skala Väst antyder bygger vi i skala N vilket innebär 1:160. Det finns flera olika standarder att bygga efter. Val av standard kan vara svårt, ofta avgörs det av vad kamraterna bygger.

Standarder

Ett varningens ord. Att dyka direkt in och börja läsa om standarder och krav kan verka avskräckande. En bättre väg är att börja med inspirationsbilder, filmer och att prata med modulrallare i din omgivning. Sedan när du börjar få en idé om vad du vill bygga kan du ge dig på att läsa på och jämföra för att se hur du kan förverkliga din idé inom ramarna för olika standarder.

Fremo N-ReDen vanligaste standarden inom N-skala Väst
Fremo americaNEn standard närbesläktad med N-Re men anpassad efter amerikanska förebilder.
N-Trak / One-TrakEn amerikansk äldre standard. Oss veterligen byggs inga nya moduler med denna standard i vår närhet men det finns äldre moduler som anpassats för att kunna anslutas mot nyare standard.
T-TrakEn standard för små och kompakta moduler. Väldigt ovanlig i Sverige.

Byggtips och inspiration

Vi rekommenderar ett besök på någon av dessa sidor för byggbeskrivningar, ritningar, tips och inspiration.