Modulbygge

Vad är en modul? Modulbygge innebär att varje byggare bygger en eller flera delar, moduler, efter en förutbestämd standard. Dessa moduler kan sedan kopplas ihop med andra byggares moduler. På så sätt kan man få ihop ganska stora modelljärnvägar, större än vad många har plats för i den egna hemmet. En del bygger en eller ett fåtal moduler, andra måste använda släp eller skåpbil för att få med sig sina moduler till en träff. Varje byggare bestämmer själv ambitionsnivå och detaljering för just sina moduler.


Val av standard Vilken standard ska man då välja? Det sägs ibland att det är så bra med standarder att alla borde ha sin egen, men för enkelhetens skull är det bäst att välja en redan befintlig för att lättare kunna koppla ihop sina moduler med andras. I vår grupp hyar vi moduler från tre olika standarder. Med lite god vilja, och kanske en tving, kan vi koppla ihop moduler från olika standarder med varandra.


  • Fremo N-RE, rekommenderas till alla som vill bygga med svensk eller europeisk förebild.
  • Fremo americaN, rekommenderas till de som vill bygga med amerikansk förebild. Det går att koppla ihop americaN med N-RE utan problem, men värt att notera är att en modul byggd med räls från tillverkaren Atlas inte kan trafikeras av lok och vagnar med NEM-hjul (standard för europeiska modeller). För att komma ifrån detta används ibland spår från Peco istället vilket inte är helt förenligt med aktuell standard men det fungerar ändå bra. Innan americaN introducerades hände det att modulbyggare byggde moduler enligt N-RE men med amerikansk förebild.
  • NTRAK och OneTRAK är två närbesläktade standarder från USA. Det finns några sådana moduler i Sverige byggda sedan tidigare men få nya moduler verkar byggas enligt denna standard. Med lite modifiering kan dessa moduler kopplas ihop med FREMO-moduler.

Verkar det rörigt med olika standarder? Vad ska man egentligen välja och hur går det till rent praktiskt? De officiella dokumenten ger inte alltid så mycket vägledning. Ta gärna kontakt med oss om du är intresserad av att bygga moduler i n-skala så hjälper vi dig att svara på de frågor du kan ha. Anmäl dig också gärna till vår epostlista eller kom på någon av våra träffar, mycket blir enklare när man väl sett en modul i verkligheten.


Har du en sida om modulbygge eller vill tipsa om en annan sida du tycker är bra? Skicka gärna ett epostmeddelande till och dela med dig.

Moduler

Kort om moduler

Nyttiga länkar


Moduler i N-skala Väst

Colorado 49-52