Colorado 49-52

Göran Assner delar här med sig av ett gäng bilder från sina moduler med tema från Colorado vid mitten av förra århundradet. Bilderna visar modulerna både under uppbyggnad och i "färdigt" skick, om nu en modul eller modelljärnväg någonsin blir helt färdig. Som synes har Göran ett fantastiskt öga för detaljer och färgsättning, och han räds inte att smutsa ner tåg och byggnader för ett mer realistiskt och slitet intryck. Notera bland annat telegrafstolparna som står på sned på grund av sättningar och eftersatt underhåll.

Tack Göran för att du delar med dig av bilderna!

   

Moduler

Kort om moduler

Nyttiga länkar


Moduler i N-skala Väst

Colorado 49-52