Våra aktiviteter

De aktiviteter vi genomför eller deltar med kan oftast delas in i fyra olika kategorier.

  • Byggräffar syftar till att påbörja bygget av nya moduler. Vi hjälps åt att såga, kapa, borra och limma för att få ihop stommar till nya moduler
  • Fixarträff, modulmingel eller liknande benämning har använts för våra mindre sammankomster. De som önskar tar med sig en eller flera moduler och visar upp vad som åstadkommits sedan sist eller ber om tips eller hjälp i det fortsatta bygget. Dessa träffar är ett bra tillfälle att koppla ihop nybyggda moduler för att se att allt fungerar som det ska efter spårläggning och eldragning.
  • Utställning syftar till att visa upp modulhobbyn för nya intresserade. Sedan flera år deltar vi på den årliga Modelltågsmässan i Göteborgstrakten på våren, och det var tack vare dessa mässor med hjälp av de skånska modulbyggarna i SkånskaN vår egen verksamhet kom igång.
  • Modulträff syftar till att bygga ihop en modulbana för körning. Antingen med fri körning (att deltagarna kör fritt med de tåg de önskar), trafikspel (en simulering av verkligenheten, med eller utan tidtabell, men där varje tåg på banan har en uppgift att fylla för att gods och passagerare ska komma fram till sina tänkta destinationer) eller båda dessa former i den utrsträckning arrangören bestämmer. Vi i N-skala Väst arrangerade i november 2018 vår första stora modulträff med inbjudna deltagare från övriga modulsverige. Våra medlemmar åker också på flera olika träffar under året i både Sverige och Danmark.

Filmer från våra möten

Här kan ni se några av de träffar vi deltagit i och de banor vi varit med om att bygga upp. Fler filmer finns på vår Youtube-kanal


Modelltågsmässan i Göteborg 2018


Timmeleträffen 2017